NAV trekkes ut av delprosjekt Helse, sosial og omsorg (A4), og etableres som eget delprosjekt..

Prosjektet skal klargjøre for etablering og drift av et nytt NAV-kontor for Indre Østfold kommunene; Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg, Trøgstad, innen 1. januar 2019.

Rekruttering av NAV-leder vurderes fortløpende og det må legges opp til at denne kan lede arbeidet med utarbeidelse av ny organisasjonsplan og etablering av kontoret. Prosjektet skal tydeliggjøre og avklare hvilke kommunale tjenester som skal legges til det nye NAV-kontoret.

Det skal engasjeres en ekstern prosjektleder i perioden fram til ny NAV-leder er ansatt. Kostnader til denne deles likt mellom Indre Østfold kommune 2020 og NAV Østfold.