Her finner du to prosjekter.

Oppvekst - livsmestring og læring
Dette delprosjektet har som overordnet målsetting å sikre et helhetlig oppvekst- og læringsløp i en åpen, profesjonell og effektiv kommune. En størst mulig andel av kommunens unge skal fullføre og bestå videregående opplæring som grunnlag for videre utdanning og deltakelse i arbeids- og samfunnslivet.

Næringspolitikk, kultur og stedsutvikling
Dette delprosjektet handler om hvordan Indre Østfold kommune skal innrettes for å bli en samfunnsutvikler med stor gjennomføringskraft. Hensikten er å utrede hvordan kommunen skal sikre kultur, næring, vekst og livskvalitet i en slik grad at det skaper en kommune med solid attraksjonskraft for beboere, næringsdrivende og besøkende.