Kommunikasjonsteamet skal koordinere løpende kommunikasjonstiltak, veilede prosjekt/arbeidsgruppene samt lage kommunikasjonsplan for prosjektperioden. I tillegg skal det formes en strategisk kommmunikasjonsplan for den nye kommunen fra 2020.

Her finner du:
Kommunikasjonsplanen for prosjektperioden -  tilhørende tiltaksplan

Rutiner for kommunikasjonsteamet

 

Dette er deltakerne i kommunikasjonsteamet:

Navn Organisasjon/enhet Rolle/kompetanse
John Andrew Firing
john.andrew.firing@askim.kommune.no
Indre Østfold kommune 2020 Teamleder
Prosjektkoordinator
Kirsti Nebbenes Askim kommune Kommunikasjonsansvarlig
Mimi Slevigen Eidsberg kommune Kommunikasjonsansvarlig
Trude Paulsen Hobøl kommune Kommunikasjonsansvarlig
Trine Ottosen Spydeberg kommune Kommunikasjonsansvarlig
Anette Alexandra Dey Trøgstad kommune Kommunikasjonsansvarlig
Rita Eriksen YS Hovedtillitsvalgt