Arbeidsutvalget er underlagt fellesnemnda og består av de fem ordførerne i kommunene, samt prosjektleder i ny kommune. Utvalget forbereder sakskartet og møtene i fellesnemnda. Arbeidsutvalget kan på vegne av fellesnemnda koordinere eventuelle arrangementer, aktiviteter og informasjonstiltak.

Her ser du medlemmene i arbeidsutvalget:

Bjørn Sjøvold Prosjektleder
Thor Hals Askim
Erik Unaas Eidsberg
Olav Breivik Hobøl
Petter Schou Spydeberg
Saxe Frøshaug Trøgstad


Her finner du referater fra arbeidsutvalget (AU)