I tillegg til at det ansettes en jurist i 50% stilling, ansettes det også en rådgiver i 50 % stilling hvor de mest sentrale arbeidsoppgavene vil være:

  • Rådgivning/støtte og prosessveiledning til de pågående delprosjekter i reformarbeidet, samt utrede og skrive saker til politisk behandling som tilligger prosjektstab.

  • Ansvar for å sikre effektive arbeidsprosesser, behovsanalyser, konkurransegjennomføring kontraktstyring og oppfølging.

  • Utarbeide anskaffelsesplaner for prosjektperioden og anskaffelsesstrategi for den nye kommunen fra 2020

  • Bidra til at anskaffelsesområdet blir virkemiddel for næringsutvikling, innovasjon, og omdømmebygging.

  • Ansvar for å lage strategiplaner for anskaffelser i den nye kommunen fra 2020 i tett samarbeid med kommunenes fagpersoner.